Tervetuloa


 VALOKUITUASIAA

Jäminkipohjan valokuituhanketta alettiin rakentaa kesällä 2018 alueen pohjoisosasta (kts. kartta Valokuitu-sivulta). Alueella toteutetaan yhteisrakentamista Elenian kanssa, joten saamme valokuidun lisäksi myös säävarman sähköverkon samaan kaivantoon.

Valokuidun maanrakentamistyöt alkavat olla loppusuoralla, varsinainen kaivaminen saadaan tehtyä 2019 loppuun mennessä. Tässä vaiheessa kaikkien teiden tulisi olla liikennöitävässä kunnossa. Mahdollisesti tarvittavat loppuviimeistelyt ja korjaukset tehdään teille ja tonteille keväällä 2020 maan kuivettua riittävästi.

Valokuitujen liittämistöitä siirtyy osittain vuoden 2020 puolelle ja valmistuvat viimeistään toukokuun loppuun mennessä. PHPOY:n asennuspalvelu (03-486 4350) on yhteydessä erikseen kuhunkin liittyjään ja sopii hänelle käyvän asennusajan. Kuituverkon asennuksien ja vanhan kupari-/pylväsverkon purkutöiden yhteydessä pyrimme varmistamaan, ettei kenenkään ADSL-yhteydestä valokuituyhteyteen vaihtavan liittyjän yhteys olisi tarpeettoman kauan "pimeänä" vanhan verkon purkutöiden vuoksi.

Vanhojen linjojen purkutyöt alkavat heti vuodenvaihteen jälkeen alueittain siellä, missä kiinteistöjen kytkennät on saatu tehtyä. Pylväslinjojen purkutöistä vastaa sama pääurakoitsija kuin vuoden 2020 kuiturakentamisesta eli KNK-Networks Oy/Ulla Virtanen (040 191 6594) Ullaan voi olla myös yhteydessä, mikäli kaivutöistä on jäänyt jotain hampaankoloon.

Jos olet kiinnostunut vapautuvista sähköpylväistä, ota yhteyttä Eleniaan ja puhelinpylväiden osalta PHPOY:öön.

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSEKÄSTÄ UUTTA VUOTTA!

Jäminkipohjan JÄMÄ ry. ja Pohjois-Hämeen Puhelinyhtiö Oy

TAPAHTUMAT  

 

 

Jäminkipohjan kylä, Jäminkipohja, Jäminkipohjan kylä, Jäminkipohja, Jäminkipohjan kylä, Jäminkipohja, Jäminkipohjan kylä, Jäminkipohja, Jäminkipohjan kylä, Jäminkipohja, Jäminkipohjan kylä, Jäminkipohja,